Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)

Het departement Financiën en Begroting verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn wettelijke taken en opdrachten en voor taken van algemeen belang. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan daarvoor nodig is.

Alleen in een beperkt aantal gevallen kan u de wissing van uw persoonsgegevens vragen:

Als u wil dat het departement Financiën en Begroting bepaalde van uw gegevens wist, gebruikt u het formulier Verzoekformulier_wissing.

Het recht op gegevenswissing is geen absoluut recht. Er zijn een aantal redenen waarop het departement Financiën en Begroting zich kan baseren om niet op uw verzoek in te gaan. Het feit dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van wettelijke taken of taken van algemeen belang is daar de belangrijkste van.